Suunnittelu

Tarjoamme asiakkaillemme suunnitteluosaamistamme koneenrakennuksen eri osa-alueilta. 

Laajan hankintaverkostomme avulla voimme auttaa asiakasta toteuttamaan projektit edullisesti ja joustavasti. 

Suunnittelussa käytämme uusimpia suunnitteluohjelmistoja -ja järjestelmiä.

Automaatiosuunnittelu

Suunnittelemme ohjausjärjestelmiä käyttäen uusinta tehokasta ja testattua teknologiaa. Yhdistämme saumattomasti erilaisten toimilaitteiden, kuten servo-ohjausten, konenäköjärjestelmien ja turvalaitteiden yhteensopivuuden ja toimivuuden. Yleisimpien PLC-ohjauksien lisäksi meillä on laaja kokemus myös tunnetuimmista robottiohjauksista.

Mekaniikkasuunnittelu

Suunnittelemme laitteistot käyttäen 3D suunnittelujärjestelmää. 

Osaamistamme ovat käyttäneet työkalu- ja laitevalmistajien lisäksi suuret kansainväliset tuotantojärjestelmätoimittajat. 

Hallitsemme mekaniikkasuunnittelun hienomekaanisesta robottitarttujasta aina suurien teräsrakenteiden suunnitteluun.

3D-Simuloinnit

Jokainen prosessin vaihe tuotantolinjassa vaikuttaa kokonaisuuteen. 3D-simuloinnilla testataan suunnittelu vaiheessa tuotantolinjan toimintaa, jolloin nähdään tuotannon pullonkaulat ja löydetään tuotannon rajat tarkasti jo etukäteen. 

3D-simulointi auttaa hienosäätämään tuotannon prosessit tarkasti, jolloin voidaan välttyä turhilta prosesseilta ja kustannuksilta.