LeanEngine -ohjelmisto on kokonaisvaltainen järjestelmä tuotannon logistiikan -ja valmistuksen tarpeisiin.

Automatisoi materiaalin virtauksen eri tuotantoprosessien välillä.

Ohjaa suoraan automaattitrukkeja, mobiilirobotteja sekä operaattoreita kuljettamaan materiaalit oikeisiin kohteisiin, oikea-aikaisesti.

Kerää tietoa tuotannon eri vaiheista, sekä mahdollistaa tuotteiden jäljitettävyyden.

Reaaliaikainen tuotantokoneiden data varmistaa, että prosessit sujuvat suunnitellusti.

Reaaliaikainen tieto KET varastosta, sekä materiaalien fyysisestä sijainnista

Mahdollistaa tehokkaan piensarjatuotannon.